Close Menu
Over ons

Voorganger

Onze voorganger is Broeder H. Revius.

 

 

 

Broeder Revius en wijlen zijn vrouw, zuster Revius, waren 50 jaar lid van de Bethel Pinksterkerk in Amsterdam en Den-Haag. Samen met hun 8 kinderen bezochten ze de diensten. Eerst zorgden zij voor een veilige thuishaven, een warme plek voor de kinderen. Maar iedereen was welkom in hun gezin.

Het leven van broeder en zuster Revius stond in het teken van : het omzien naar en het helpen van de ander, het verkondigen van het Evangelie aan alle mensen die zij ontmoetten.

Met een ander echtpaar kwamen zij regelmatig in bejaardenhuizen, zochten eenzamen en bedroefden en mensen in nood op. Hun missie was Gods Liefde uit te dragen in deze wereld, zodat iedereen God kon leren kennen.

Met een kleine groep bezochten zij 1x per maand de Bijlmerbajes. Daar zongen zij samen met de gevangenen mooie christelijke liederen en mocht broeder Revius regelmatig een kort Woord spreken. Ook daar was hun doel de mensen over de liefde van Jezus voor alle mensen te vertellen.

Zij stelden hun leven helemaal in dienst van God. Broeder en zuster Revius groeiden van zondagschoolkracht tot ouderling en diakones.

In maart 2010 zijn broeder en zuster Revius ingezegend als voorgangersechtpaar van de Bethel Pinksterkerk - Almere, Christelijke gemeente Agapé.

In november 2016 nam God zuster Revius tot Zich. Met veel verdriet namen broeder Revius en zijn gezin afscheid van zijn zeer geliefde vrouw en hun lieve moeder. Ondanks het grote verdriet  mag broeder Revius ervaren dat God hem de kracht geeft om het werk voor Hem voort te zetten.

Zijn motto is : Johannes 3 : 16 >” Want alzo lief heeft God  de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”

Broeder Revius wil deze Liefde van God delen met alle mensen in Almere en omgeving. Zijn grote verlangen is dat ieder lid van de Bethel Pinksterkerk Almere- gemeente Agapé eerst zelf Gods warme Liefde mag ervaren. En dit mag delen en uitstralen in zijn familie, in de gemeente en zijn omgeving.

Contact

Contactformulier

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

* Velden met een * zijn verplicht